Thứ ba, 07/12/2021 - 19:44|
Chào mừng ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5
Stt Số hiệu Tên văn bản Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tải về
1 193/qd-thcs Công bố công khai dự toán bổ sung kinh phí tuyển mới giáo viên năm 2021 01/01/1970
2 164-QĐ/THCS Quyết định về việc công bố công khai dự toán bổ sung kinh phí khen thưởng các tập thể, cá nhân ngành giáo dục và đào tạo đạt danh hiệu thi đua, có thành tích tiêu biểu trong năm học 2020-2021 01/01/1970
3 163-QĐ/THCS Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung kinh phí định mức khoán từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2021 01/01/1970
4 105/BC-THCS BÁO CÁO Kết quả thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục phổ thông Năm học 2020-2021 01/01/1970
5 83-QĐ/THCS Quyết định về việc công bố, công khai dự toán tiền học phí học kỳ II năm học 2020 - 2021 của trường THCS Dân Tiến 01/01/1970
6 84A-QĐ/THCS Quyết định công bố công khai quyết toán tiền học phí trường THCS Dân Tiến năm học 2020-2021 01/01/1970
7 Quyết định công khai tiền nhân dân đóng góp năm học 2020 - 2021 01/01/1970
8 111/QĐ-THCS Quyết định về việc công bố công khai dự toán tiết kiệm chi phí 10 % chi thường xuyên theo Nghị quyết số 58/NQ-CP 01/01/1970
9 110/QĐ-THCS 16/8/2021 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung kinh phí phụ cấp ưu đãi cho giáo viên giảng dạy tại lớp có học sinh khuyết tật 01/01/1970
10 95/QĐ-THCS 27/7/2021 Quyết định công khai Dự toán chi ngân sách 6 tháng năm 2021 01/01/1970
11 94/QĐ-THCS Quyết định công khai dự toán chi ngân sách quý II 2021 01/01/1970
12 QĐ 93_THCS Quyết định về việc công bố công khai dự toán bổ sung kinh phí cấp bù học phí theo Nghị định số 86/2015-CP ngày 02/10/2015 và Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018 học kỳ II năm học 2020-2021 01/01/1970
Tin đọc nhiều
Liên kết website