Thứ tư, 18/05/2022 - 20:34|
Chào mừng ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5
Stt Số hiệu Tên văn bản Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tải về
1 60/QĐ-THCS Quyết định về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách nhà nước quý I năm 2022 của trường THCS Dân Tiến 18/05/2022
2 42/QĐ-THCS Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 18/05/2022
3 14/QĐ-THCS Quyết định về việc công bố công khai dự toán giáo viên hợp đồng giảng dạy theo Nghị quyết số 102/2020/NQ-CP của chính phủ từ tháng 01 đến tháng 5 năm 2022 18/05/2022
4 27/QĐ-THCS Quyết định về việc công bố công khai dự toán kinh phí định mức giảng dạy cấp mầm non, tiểu học, THCS và nhân viên làm nhiệm vụ nấu ăn tại các trường mầm non từ tháng 01 đến tháng 5 năm 2022 18/05/2022
5 03/QĐ-THCS Quyết định về việc công bố công khai dự toán đầu năm 2022 18/05/2022
6 03-QĐ Quyết về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 18/05/2022
7 215/QĐ - THCS Quyết định về việc công bố công khai dự toán bổ sung kinh phí trợ cấp theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP và Nghị định 76/2019/NĐ-CP năm 2021 đợt 1 18/05/2022
8 193/qd-thcs Công bố công khai dự toán bổ sung kinh phí tuyển mới giáo viên năm 2021 18/05/2022
9 164-QĐ/THCS Quyết định về việc công bố công khai dự toán bổ sung kinh phí khen thưởng các tập thể, cá nhân ngành giáo dục và đào tạo đạt danh hiệu thi đua, có thành tích tiêu biểu trong năm học 2020-2021 18/05/2022
10 163-QĐ/THCS Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung kinh phí định mức khoán từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2021 18/05/2022
11 105/BC-THCS BÁO CÁO Kết quả thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục phổ thông Năm học 2020-2021 18/05/2022
12 83-QĐ/THCS Quyết định về việc công bố, công khai dự toán tiền học phí học kỳ II năm học 2020 - 2021 của trường THCS Dân Tiến 18/05/2022