Thursday, 13/08/2020 - 07:16|
Chào mừng ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5

Dự toán thu chi nhân dân đóng góp năm học 2019 - 2020

 Biểu số 2
  Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
Đơn vị:Trường THCS Dân Tiến 
Chương:622 
DỰ TOÁN KINH PHÍ NHÂN DÂN ĐÓNG GÓP
Năm học 2019 - 2020
  Đvt: Đồng
Số TTNội dungDự toán thu
ITổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí88 986 000
1Số thu phí, lệ phí 
1.1Lệ phí 
1.2Phí 
1.3Học phí14 106 000
1.4Trông giữ xe đạp10 800 000
2Chi từ nguồn thu phí được để lại 
2.1Chi sự nghiệp ……………….. 
aKinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
bKinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
2.2Chi quản lý hành chính 
aKinh phí thực hiện chế độ tự chủ 
bKinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
3Số phí, lệ phí nộp NSNN 
3.1Lệ phí 
3.2Phí 
4Thu sự nghiệp khác 
4.1Quỹ đội8 000 000
4.2Học Thêm24 000 000
4.3Khuyến học10 000 000
4.4Ôn thi THPT22 080 000
IIDự toán chi ngân sách nhà nước 
1Chi quản lý hành chính 
1.1Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 
1.2Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
2Nghiên cứu khoa học 
2.1Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 
 - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia 
 - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ 
 - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở 
2.2Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 
2.3Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 
3.1Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
3.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
4Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 
4.1Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
4.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
5Chi bảo đảm xã hội 
5.1Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
5.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
6Chi hoạt động kinh tế 
6.1Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
6.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
7Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 
7.1Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
7.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
8Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 
8.1Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
8.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
9Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 
9.1Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
9.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
10Chi sự nghiệp thể dục thể thao 
10.1Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
10.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
11Chi Chương trình mục tiêu 
1Chi Chương trình mục tiêu quốc gia 
 (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia) 
2Chi Chương trình mục tiêu 
 (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu) 
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 37
Tháng 08 : 427
Năm 2020 : 10.552