Thực hiện Hướng dẫn số 60/LĐLĐ ngày 20/02/2021 của Liên đoàn lao động huyện Võ Nhai về Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1981 năm ...