Thursday, 13/08/2020 - 05:58|
Chào mừng ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5

Quyết toán thu chi năm 2018

 Đơn vị: Trường THCS Dân Tiến Biểu số 4 
  Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính 
 Chương: 622  
  
 QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC 
 Năm 2018 
   
   
 Đơn vị tính: Triệu đồng 
 STTNội dungSố liệu
báo cáo quyết toán
Số liệu quyết toán được duyệtTrong đó 
 Quỹ lươngMua sắm, sửa chữaTrích lập các quỹ 
 IQuyết toán thu      
 ATổng số thu7171    
 1Số thu phí, lệ phí      
 1.1Lệ phí      
 1.2Phí      
 2Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ7171    
 3Thu sự nghiệp khác      
 BChi từ nguồn thu được để lại7373    
 1Chi từ nguồn thu phí được để lại      
 1.1Chi sự nghiệp ……………….      
 aKinh phí nhiệm vụ thường xuyên      
 bKinh phí nhiệm vụ không thường xuyên      
 1.2Chi quản lý hành chính      
 aKinh phí thực hiện chế độ tự chủ      
 bKinh phí không thực hiện chế độ tự chủ      
 2Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ7373    
 3Hoạt động sự nghiệp khác      
 CSố thu nộp NSNN      
 1Số phí, lệ phí nộp NSNN      
 1.1Lệ phí      
 1.2Phí      
 2Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ      
 3Hoạt động sự nghiệp khác      
 IIQuyết toán chi ngân sách nhà nước37163716324729  
 1Chi quản lý hành chính      
 1.1Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ      
 1.2Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ      
 2Nghiên cứu khoa học      
 2.1Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ      
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia      
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ      
  - Nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở      
 2.2Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng      
 2.3Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên      
 3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề37163716324729  
 
 1
 MISA Mimosa.NET 2019 
             
             
             
             
             
 
 Đơn vị: Trường THCS Dân Tiến 
 Chương: 622 
 STTNội dungSố liệu
báo cáo quyết toán
Số liệu quyết toán được duyệtTrong đó 
 Quỹ lươngMua sắm, sửa chữaTrích lập các quỹ 
 3.1Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên32703270291729  
 3.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên446446330   
 4Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình      
 41Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên      
 4.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên      
 5Chi bảo đảm xã hội      
 5.1Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên      
 5.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên      
 6Chi hoạt động kinh tế      
 6.1Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên      
 6.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên      
 7Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường      
 7.1Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên      
 7.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên      
 8Chi sự nghiệp văn hóa thông tin      
 8.1Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên      
 8.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên      
 9Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn      
 9.1Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên      
 9.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên      
 10Chi sự nghiệp thể dục thể thao      
 10.1Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên      
 10.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên      
 11Chi Chương trình mục tiêu      
 11.1Chi Chương trình mục tiêu quốc gia      
 11.2Chi Chương trình mục tiêu      
 2
 MISA Mimosa.NET 2019 
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 37
Tháng 08 : 427
Năm 2020 : 10.552